Kids StreetDefense


Hallo beste ouder / opvoeder!
Welkom op de website 360defence

Hier leggen wij in het kort uit wat Kids Streetdefense (KSD) voor methode is.

KSD is een methode om het kind fysiek en mentaal weerbaar(der) te krijgen, maken en houden. De KSD Methode is een visie, een manier van vecht- en verdedigingsactiviteiten aanbieden wat meerdere mensen met elkaar delen en gezamenlijk uitdragen. Onze visie is dat ieder kind (in hun eigen buurt) moet kunnen sporten op een vrolijke wijze en daardoor werkt aan zijn of haar fysieke en mentale weerbaarheid.

Deze nieuwe sport is speciaal ontwikkeld voor kinderen vanaf 4 jaar tot 14 jaar.

KSD wordt vóóral aangeboden als een vrolijke sport gericht op zelfverdediging en weerbaarheid. Het is voor alle kinderen te volgen – dus bijvoorbeeld ook kinderen met gedragsproblemen (adhd, pdd nos, syndroom van asperger, etc.). Erg gebruiksvriendelijke technieken uit Judo, (Kick)Boksen, Jiu Jitsu, Tae Kwondo en meer – zorgt ervoor dat ieder kind zich er bij KSD “thuis” voelt, dat er altijd iets is wat het kind leuk vind of goed kan en leren kan.

Bij deze sport kan het kind oriënteren in de verschillende vecht- en verdedigingssporten én zal kennis maken met het lichamelijk en geestelijk kunnen van zichzelf (en dus ontwikkelen!).

Dit alles op een speelse manier!

Verschillende technieken uit:
– Boksen (stoten, bewegen, stevig staan, incasseren, etc.)

– Kickboksen (stoten en trappen, afweren, blokken, etc.)

– Judo (leren vallen, rollen, loskomen, snel staan, etc.)

– Tae Kwondo (trappen, snelheid, voetenwerk, souplesse, etc.)

– Jiu Jitsu (klemmen, loskomen uit klemmen, grepen, valbreken, etc.)

– Zelfverdediging (stemgebruik, houding, zelfbeeld, situaties inschatten, rollenspellen, etc.)

DE VISIE OP KSD
Het is voor ieder kind die bijvoorbeeld:
– geïntroduceerd wil worden met verdedigings- en vechtsporten
– of die bv 1-2-3 geen keuze kan/ wil maken tussen de traditionele sporten
als Judo, Karate, Tae Kwondo
– die (misschien) gepest wordt
– wat weerbaarder mag zijn (van zich “afbijten”)
– assertiever wil worden
– meer moet bewegen
– socialer kan worden
– enz.

Kortom; bezig zijn met jezelf, met je mogelijkheden, met anderen om de kwaliteit in je leven te vergroten. Lekker trainen en gezelligheid staan erg hoog in het vaandel.

TRAININGSWIJZE
Alle trainingen – overal in Nederland – hebben één en dezelfde rode draad: op een recreatieve speelse doe-manier trainen werken aan fysieke en mentale weerbaarheid.

BENODIGDHEDEN
Voor het goed uitoefenen van KSD zijn bokshandschoenen nodig en dus verplicht. Na één maand trainen wordt verwacht deze aan te schaffen.  Zo ook scheenbeschemers en de officiële KSD T-shirts van de club.

VERDERE BENODIGDHEDEN:
Sportkleding (lange trainingsbroek of kort: zelf weten), handdoek, flesje water.fence

Lestijden en locatie Kids Streetdefense

Locatie Gymlokaal aan de Rappersweg

4 t/m 8 jaar Dinsdag van 18:00 tot 18:50
8 t/m 14 jaar Dinsdag van 19:00 tot 20:00

Wil je kennis maken met KSD maak dan een afspraak voor een oefenles.
Wij doen dit op afspraak om de lessen niet onnodig te verstoren

De Fight for Right Foundation is de stichting die zich inzet om het PESTEN tegen te gaan.